Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Elevforeningen for Testrup Højskole

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Elevforeningen for Testrup Højskole lørdag den 9. august 2014 kl. 10.00 i Store Sal på Testrup Højskole

Dagsorden efter lovenes § 6, stk. 3.
Forslag til ændring af lovene samt punkter til optagelse på dagsordenen skal indsendes til foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til opstilling af kandidater til valg til foreningens bestyrelse kan dog indgives under selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der beklageligvis også i år er sket et kommunikativt kiks med hensyn til at få indkaldelsen lovligt bekendtgjort gennem årsskriftet og indstiller, at generalforsamlingen dispenserer fra lovene og godkender, at denne indkaldelse træder i stedet for en indkaldelse gennem årsskriftet.

De bedste hilsener
Bestyrelsen (Besty)