Fondsudvalg

Der bliver efter Bestys ønske oprettet et eksternt fondsudvalg. Udvalget har til formål at undersøge mulighederne for fonden, og komme med forslag til, hvordan denne kan generere flere penge og hvordan evt. fondsmidler i fremtiden kan fordeles. Ønsket om et eksternt udvalg bunder i, at Besty ikke har tiden til også at gå i dybden med fondsarbejdet, men ønsker at kunne yde støtte til flere ubemidlede elevers ophold på Testrup Højskole. Fonden generer på nuværende tidspunkt ikke penge, og kan derfor ikke anvendes til fast at give tilskud.

Er man interesseret i at være med i udvalget, kan man skrive til fondsudvalg@testrupelev.dk

Alle kan være med. Både dem, med idéer til aktiviteter, der kunne generere penge her og nu, men også dem, der er interesserede i at undersøge investeringsmuligheder og alt derimellem. Udvalgsarbejdet er ikke påbegyndt. Første møde bliver sandsynligvis i september over zoom for dem, der har vist interesse på mailen. Dette meldes ud senere.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *