Om Elevforeningen

Testrup Højskoles Elevforening henvender sig til alle, der har været elever på et af højskolens lange kurser. Elevforeningen sikrer en livline tilbage til Testrup – uanset hvor i verden man befinder sig: i Allerød, Thule eller Ulan Bator. Både Elevforeningens arrangementer og hjemmeside er med til at vedligeholde kontakten til gamle højskolevenner og skabe bånd på tværs af årgange.

Ved seneste optælling havde Elevforeningen 1.419 medlemmer. Hver jul udgiver Elevforeningen Testrup Højskoles årsskrift. Og i løbet af året organiserer Elevforeningen en række arrangementer i samarbejde med skolen: Forårsweekenden, Efterårsweekend, Augustkurset og Elevmødet. Medlemmer af Elevforeningen arrangerer forskellige faglige eller sociale aktiviteter under navnet Fritidsakademiet™ og gennem foreningens facebookside.

Desuden har Elevforeningen en fond, der støtter skolen og dens elever. Elevforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som altid ligger lørdagen under Elevmødet i august. Generalforsamlingen vælger Elevforeningens bestyrelse, som varetager foreningens arrangementer og forpligtelser i løbet af året.

I arkivet finder du referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt regnskab fra Elevforeningen og fonden. Ønsker du at blive medlem af elevforeningen skal du kontakte Testrup Højskole per mail: testrup@testrup.dk.

Elevforeningens mandater i Testrup Højskoles bestyrelse
Testrup Højskoles bestyrelse består af 7 medlemmer. De tre af disse vælger skolekredsens bestyrelse af sin midte. De sidste fire vælges ved urafstemning blandt elevforeningens medlemmer.

Elevforeningens fire mandater skal i henhold til vedtægterne have følgende sammensætning: Én person skal være tidligere elev fra Testrup Højskole, og tre personer vælges på baggrund af deres interesse for Testrup Højskole.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for en periode på 2 år. Opstilling af kandidater finder sted på Elevforeningens ordinære generalforsamling i august, mens valget finder sted ved en efterfølgende skriftlig urafstemning. Elevforeningens bestyrelse opfordrer i samarbejde med skolens lærere og forstander kandidater til at stille op til skolens bestyrelse.
Copyright 2021
Kontakt os <3
besty@testrupelev.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram