Afhold Workshop på Auguku

Så er det endnu engang blevet tid til at indsende forslag til workshopper til årets Augustkursus!

Ansøgningen skal sendes til besty@testrupelev.dk senest d. 27. april 2023.

Læs gerne hele dokumentet før du skriver og sender din ansøgning <3

Hvad er en workshop?

En workshop er et forløb med et fagligt indhold, der ligger om eftermiddagen under Augustkursuet også kaldet Auguku. ALLE kan være workshoplærere, og der er traditionelt næsten ingen grænser for fortolkningen og udformningen af en workshop, så længe der er en eller anden forbindelse til en faglig idé eller indhold. Musik, tømrerarbejde, teater, madlavning, sang, kunst, arkitektur, sport, leg, spil, politik, samfund, førstehjælp, filosofi, natur, en blanding af det hele, og find selv på flere. Kun fantasien sætter grænser! Det kan munde ud i tysk schlager til fransk avantgarde, at lære håbløse humanister glæden ved gør-det-selv, genopførelse af TV2 Charlie i tre akter, udforskning af de gastronomiske glæder ved fermentering, byggeriet af en social konstruktion etc. Fredag eftermiddag er sat af til de workshopper og linjefag, som vil fremvise, hvad de har lavet.

Workshoplærer på Auguku™

Som workshoplærer får man muligheden for at føre sin drømmeworkshop ud i livet, og være underviser for en masse engagerede og glade kursister på Auguku. Undervisningen er fra 9.00-12.00 søndag, mandag, tirsdag og torsdag med et kvarters indlagt pause fra 10.30-10.45 samt 10.45-12.00 om fredagen. Man kan være 1 eller 2 workshoplærere pr workshop, men hvis man bare er nødt til at være 3, skal der betales for den sidste lærers deltagelse. Man er ansat som underviser af skolen, og man modtager derfor et honorar for det arbejde man lægger i planlægningen og undervisningen. Selvom dette er tilfældet, er man med på resten af kurset på stort set lige vilkår som kursisterne. Man bor i husene sammen med kursister, spiser med til alle måltider, deltager i fest, kulturcafe og strandture, ligeså meget som man har lyst til, og så har man det bare fedt!

Vi har på tidligere kurser haft stor glæde af at workshoplærere har hjulpet med et par praktiske gøremål på Auguku, såsom at tage et par bartjanser. Der er ikke et krav om at workshoplærere på Auguku hjælper med disse ting, kun at du underviser workshoppen, men vi i Besty bliver ekstra glade, hvis man som workshoplærer har lyst til at give en praktisk hånd hist og her <3

Ansøgningens indhold

Ansøgningen skal mindst indeholde følgende:

Suppler eventuelt med følgende:

Motivation

Ansøgningen skal på ½ - 2 sider (ca.) forsøge at gøre det klart for os, hvad der er målet med workshoppen, og hvorfor du mener, din workshop vil være et hit på årets Auguku™. Vi ved godt, det kan være svært at få en genial idé til at lyde lige så genial i en skriftlig ansøgning!

Hold det konkret, kort og præcist: Hvad skal kursisterne lave på workshoppen? Hvorfor er det fedt/spændende/lærerigt/sjovt/ tankevækkende/udfordrende? Hvad er den røde tråd? Hvorfor er I de helt rette til at lave denne workshop? Hvordan løser I eventuelle praktiske udfordringer? (Det er ærgerligt, hvis noget simpelthen lyder for godt til at være sandt, eller urealistisk i vores ører.)

Der er ikke nogen færdig opskrift på Auguku™-workshopper! Vi er meget åbne over for workshopemner – men vi lægger vægt på originalitet og fagligt indhold, når vi udvælger workshopperne. 

UBAK (Undervisning af bred almen karakter)

Dette er bare endnu et udtryk for, at det meste kan lade sig gøre, så frygt ej! UBAK betyder i bund og grund at halvdelen af undervisningen skal være karakteriseret af brede almene perspektiver, og disse kan være "filosofiske, kulturelle, historiske, politiske, samfundsmæssige, naturvidenskabelige, psykologiske, religiøse eller lignende. Også æstetiske, musiske og kropslige aktiviteter kan i et vist omfang indgå i den brede almene undervisning." Definitionen er lidt vag, men det vigtigste er at undervisningen aktivt sætter emner og aktiviteter i kontekst gennem et af disse perspektiver. Her er et enkelt eksempel på hvordan danseundervisning bliver UBAK:

For at indeholde almene perspektiver skal undervisningen i dans sætte trin- og danseundervisningen ind i en sammenhæng, der rækker ud over selve det at danse. Det kan fx dreje sig om dansens kulturelle betydning, dans som kommunikation eller dansens historiske udvikling.

En god måde hvorpå UBAK bliver tydelig i jeres ansøgning er ofte gennem et godt ugeskema, hvor den konkrete undervisning dag-til-dag er beskrevet. Så bliver det klart for læseren, hvornår ‘der danses’ i undervisningen, og hvornår undervisningen lægger op til det brede almene perspektiv i netop din danseundervisning. Se UBAK som det der skaber rammen for, at den ellers helt frie undervisningsform er mulig! Der er stadig plads til spas og løjer, håndværk, performance og fysiske aktiviteter. 

Det er ikke centralt at din ansøgning er fuldstændig UBAK-klar, det er ikke det som din ansøgning står og falder med. Det er bare godt allerede nu at have med i sine overvejelser, for så bliver arbejdet med at gøre workshop-beskrivelsen færdig væsentlig lettere. Det gør det også tit lettere for os at forstå, hvad der rent faktisk skal ske på workshoppen. Vi i Besty skal nok hjælpe dig, så din workshop-beskrivelse kommer til at sidde lige i skabet i løbet af maj. 

Se også gerne eksempler på tidligere ansøgninger på www.testrupelev.dk, eller skriv til os på besty@testrupelev.dk hvis I er i tvivl om hvordan jeres ansøgning bliver helt kanon.

Bestyrelsens behandling af workshopforslag

Formelt er det skolen, der afholder kurset, men Augustkursus er “elevernes kursus”, forstået sådan, at skolen i videst muligt omfang lader forløb og indhold være op til elevforeningen personificeret ved bestyrelsen. Bestys opgave i den forbindelse er at bestemme, hvilke workshops, der skal oprettes, og hvilke der ikke skal, fordi der typisk er flere forslag til workshopper, end der er plads til på kurset. Når vi bestemmer om en workshop skal oprettes eller ej, lægger vi vægt på mange forskellige faktorer. Bedømmelsen tager udgangspunkt i, hvad der står i ansøgningerne. Er der noget for enhver smag? Har det en faglig forankring? Kan man forvente, at der kommer nok deltagere?

Oprettelse og afslag bliver meddelt telefonisk til kontaktpersonen.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Kærlig hilsen Besty

Busbilletsalg fra Testrup til København d. 8. august

Efter et fantastisk Auguku og et engagerende elevmøde, er det rarest bare at kunne læne sig tilbage i en bus og falde i søvn med et smil på læben.
Køb din billet til bussen fra Testrup til København på nedenstående link: